Bestuursleden afdeling Nijeveen

Voorzitter: Aukje Brouwer                ♦ herkiesbaar 2023
tel 0613571080   Jhat.brouwer@ziggo.nl

Secretaris: Riny Vlot                        ♦ aftredend 2023
tel 492034   >>>nijeveenvrouwenvannu@gmail.com

Penningmeester: Henny Prins        ♦ herkiesbaar 2021
tel 49212    >>>h_prins@hotmail.com 

Notulist/PR/2e secretaris: Ina Weide  ♦ aftredend 2022 tel 491398    >>>Ina.weide@live.nl

2e Penningmeester: Eep Bijker          ♦ aftredend 2021
tel 852431    >>>l-bijker@home.nl

Cursussen / activiteiten: Mariëtte Ekkels
tel 492487    >>>m.ekkels@hotmail.com             

Cursussen / activiteiten: Annemieke de Boer
tel 491874    >>>annemiekbutter@ziggo.nl

Ledenadministratie: Sjaan Keijzer
tel 492269    >>>ajkeijzerbijl@gmail.com

Webbeheerder: Janneke Venema
tel 491737    >>>janenjanneke@ziggo.nl