Uitnodiging Sprokkelmiddag op woensdag 28 februari 2024

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor de Sprokkelmiddag op  

woensdag 28 februari a.s.

in Doarpshûs ‘Nij Franjum’ in Marsum om 13.30 uur  

Februari is de Sprokkelmaand en ook het Oudnederlandse woord ‘sporkelen’ heeft hier iets mee te maken;

het betekent namelijk springen;

eens in de vier jaar verspringen de dagen in februari, zo ook dit jaar . . .  

Agenda:

1.   Opening

2.   Mededelingen

3.   Presentatie Jaarverslagen 2023

4.   Verslag Kascommissie

5.   Mededelingen landelijk bestuur

6.   Informatie website

7.   Pauze met koffie en thee  

Na de pauze kunnen we genieten van ‘Elkaars Andere’ de theatrale vertelling van Froukje Reitsema en Margriet Kemper.  

Opgave voor deze middag vóór 20 februari via de mail, op: bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com  

Adres Doarpshûs ‘Nij Franjum’: Franjumbuorsterpaad 12, 9034 GZ Marsum, Telefoon: 058 203 8188  

Inloop:                       13.00 uur

Aanvang vergadering: 13.30 uur