Opvolging gezocht!

Na 6 jaar in de handwerkcommissie te hebben gezeten stopt Riet Otten.
Wie neemt het over?
Wie wil, samen met de cursusleidsters, de cursussen en workshops bedenken en organiseren?
En ervoor zorgen dat er een Handwerktentoonstelling is in Overijssel?

Een groepje van 3 of meer personen zou het meest ideaal zijn.
Nieuwe ideeën, ( andere locaties?) het zou fijn zijn als de Commissie Handwerken en Textiele
Werkvormen een goede doorstart kan maken.

Als jullie je nu melden kunnen jullie in januari meepraten over de planning voor het volgende
seizoen.
Het mailadres is ; handwerkcommissie.overijssel@gmail.com
Mob. 06 11 74 37 22
Of : secretarisvvn.ov@gmail.com