Nieuwsbrief nr 2 – februari 2024

Het risico bij deelnemen aan een activiteit is altijd voor jezelf.

Op woensdag 21 februari is de afdelingsvergadering.
Aanvang 19.45 uur bij Grandcafé Onder de Linden. Iedereen krijgt de stukken nog via de mail of in de brievenbus. We beginnen eerst met een lezing van de heer P. Batjes van Bosch en Vaart. Na de pauze is het zakelijke gedeelte.

Inschrijving:
Voor de bijeenkomsten van 18 maart en 17 april hanteren we een inschrijvingslijst, dit op verzoek van “Café Onder de Linden”. Bijeenkomst 18 maart:
In het kader van Meertmaond Streektaolmaond hebben we een theatervoorstelling “Babyboomers Blues” met Marga Kool, Jan Veenstra en Egbert Meyers. Opgeven via: vrouwenvannuvries@gmail.com Er ligt ook een inschrijvingslijst op de afdelingsvergadering.
Bijeenkomst 17 april: Őzkan Akyol, bekend als Eus, is radio- en televisiepresentator, columnist en schrijver van boeken. Opgeven via: vrouwenvannuvries@gmail.com Er ligt ook een inschrijvingslijst op de afdelingsvergadering.

Mededelingen:           zie ook onze website:             www.vrouwenvannu.nl/vries
Er staan twee telefoonnummers foutief vermeld in het nieuwe programmaboekje.
Ineke van Leeuwen: moet zijn 06-23213744
Alie van Domburg: moet zijn 06-37228410
Bloemschikken, voor de gemiste lessen van 16 januari zal een oplossing worden gezocht.
Wandelgroep: We zoeken een nieuwe coördinator, wie meldt zich aan?
Nieuwsbrief: Maart 2024, nr.3 komt eind februari in de mailbox of brievenbus.  

Activiteitenagenda Provinciaal Bestuur Drenthe:
Zie hiervoor ook de katern in het Magazine Vrouwen van Nu –4 – 2023

 

De agenda van februari afdeling Vries:
Nordic walking: iedere maandag om 13.00 uur vertrek locatie in overleg.  

datum      activiteit                                            aanvang  locatie
Do 1          Spelmorgen                                        09.30       Onder de Linden
Vr 2           Breimenu                                           09.30       Bij Menke thuis
Do 8          Dans Internationaal                            19.15       De Pan
Zo 11        Dinnerclub                                          12.00       Onder de Linden
Wo 14       Bestuursvergadering                            13.30        bij Gea thuis
Do 15       Fietstocht                                           13.15      Vanaf De Brink  
Vr 16        Breimenu                                            09.30       Bij Menke thuis
Di 20         Cursus Bloemschikken (gr.1) les 5        14.00       De Pan
Di 20         Cursus Bloemschikken (gr.2) les 5          9.30       De Pan
Wo 21      Een lezing van dhr. Batjes van Bosch en Vaart
                en afdelingsvergadering                    19.45      Onder de Linden
Do 22        Dans Internationaal                             19.15  De Pan                     

 

Secretariaat  Vrouwen van Nu Vries. E-mail: vrouwenvannuvries@gmail.com                                                
06-10239180 (Harma Schreuder)
06-36044287 (Joke Pieters)