Nieuwsbrief April 2024

Omdat er in april nogal wat activiteiten zijn (Provinciale vergadering 11 april, handwerken op 17 april, Keukenhof op 18 april), waar onze leden aan kunnen deelnemen heeft het
bestuur besloten om geen bijeenkomst in te plannen in april.

 

Vooraankondiging Fietscommissie
Om in de agenda te zetten: op donderdag 6 juni is er een fietstocht. Bij slecht weer wijken we uit naar woensdag 12 juni.
Informatie komt in de nieuwsbrief.

 

Website Vrouwen van Nu
Vanaf 15 april is de nieuwe website in de lucht. Vanaf die dag zijn de oude websites niet meer toegankelijk.
Als wij verslagen en/of foto’s plaatsen van onze leden, dan is dat niet voor de hele wereld zichtbaar, want die gegevens plaatsen wij in het afgeschermde ‘voor ledendeel’
Ieder lid heeft voortaan een persoonlijk account voor de Voor Ledenpagina’s.


Hoe log je in?
Bij inloggen leden log je voortaan in met je lidnummer (als gebruikersnaam) en postcode (als wachtwoord).
Je kunt de computer deze ‘inlog’ op laten slaan, zodat je die niet telkens hoeft in te typen.
Je vindt je lidnummer op je ledenpas.
Weet je je lidnummer niet (meer), vraag deze dan op bij je afdelingssecretaris.

De volgende bijeenkomst is op woensdag 22 mei in Ellewoutsdijk.
We wandelen de Riempjesroute waarna we in het Van Hattumhuis gezamenlijk lunchen.