Doorlopende activiteiten

Doorlopende activiteiten zijn:

 

Leeskring                                                                           

- Wiesje Doggen, tel.nr. 0529-481945 

- Milia Keuvelaar, tel.nr. 0529-481822

 

Wandelgroep    

- Zie voor informatie bij "interessegroepen"