Contributie

Voor 2020 zal de contributie € 53.50 bedragen.

Voor 2021 zal de contributie € 54.50 bedragen.

Wat betreft de contributie loopt het verenigingsjaar van 1 januari t/m 31 december. De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en wordt automatisch geïnd in januari. Dit komt van te voren op de uitnodiging te staan. Wordt u lid in het midden van het jaar dan kunt u € 5,00  per avond contant betalen of overmaken op ons bankrekeningnr., dit wel in overleg met onze penningmeester.

Leden kunnen bedanken voor 15 oktober schriftelijk bij de secretaris, dan stopt hun lidmaatschap met ingang van 1 januari van daaropvolgende jaar. Uw persoonlijk lidmaatschapsnummer staat vermeld op het adresetiket van Vrouwen van Nu.

Als lid van de Vrouwen van Nu krijgt u 4x per jaar het blad "Vrouwen van Nu" thuisgestuurd. Tevens ontvangt u een pasje waarmee u gebruik kunt maken van aantrekkelijke aanbiedingen en kunt u veelvuldig gebruik maken van de activiteiten van de afdeling en de provincie. U bent welkom op activiteiten binnen de vereniging.

Gaat u verhuizen of vindt er een wijziging plaats in het huidige adres, emailadres of bankrekeningnummer, wilt u dit dan even schriftelijk doorgeven aan de secretaris!

Ons bankrekening nr. is NL78 RABO 0345 5373 86.