Contributie

De contributie voor 2022 is € 55,50 per jaar.

Het bedrag is inclusief 4x ledenblad ​"Vrouwen van Nu"

en een ledenpas.

Contributie graag vóór 15 jan. overmaken op:

IBAN nummer NL59RABO0136504086 t.n.v.

Vrouwen van Nu 

AFMELDEN voor 15 OKTOBER schriftelijk.

Vragen over de contributie, stuur dan even een mail naar

vrouwenvannu.nieuwkuijk@gmail.com