NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

 

Zoals aan onze leden op de Jaarvergadering in februari jl. en in de Nieuwsbrief van maart 2019 is meegedeeld, houdt de afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel van Vrouwen van Nu per 31 december 2019 op te bestaan. Een lot dat meerdere afdelingen bij gebrek aan bestuursleden in de afgelopen jaren jammer genoeg heeft getroffen. 

Tot en met eind december 2019 organiseert het Bestuur  nog een interessant programma voor de thema-avonden en de koffieochtenden.