SAMENSTELLING

Voorzitter
Trijn Stutvoet

Secretaresse
 

Notuliste
Trijn Stutvoet

Penningmeester
Philipien Makkink

Tweede Penningmeester
Sprekers e.d.
Tineke Breedveld

Anita Meijer
Karin Albring