Terugblik 2020

Jaarverslag secretaris 2020

Dit jaar bestond het bestuur uit:

xxx                                                  Voorzitter
R. Boon                                           Secretaris
G. Verhoef                                       Penningmeester
G. Stormbroek.                                Bestuurslid
N. Spijker                                        Bestuurslid

M. Prosperi                                      Webmaster

 

Rooster bestuur

R. Boon                            2015-2021
G. Stormbroek                 2015-2021
G. Verhoef                       2016-2022
N. Spijker                         2017-2023           

                                                        

Vrouwen van Nu Moordrecht: opgericht 18 oktober 1938.

 

Bestuurlijke Activiteiten

In 2020 werden er 10 vergaderingen gehouden en 1x provinciaal overleg.

Op 15 januari vond overleg plaats tussen bestuur, contactdames en commissieleden.

Ledenvergadering 19 februari 2020.

De jaarvergadering werd bijgewoond door 37 leden waarvan 4 bestuursleden.

 

Leden

Het aantal leden kende in 2020 het volgende verloop:

Aantal leden per 1 januari 2020                         72
Bedankt voor het lidmaatschap                            4
Aantal leden per 31 december 2020                   68

 

4 januari. Snertwandeling, aanwezig 32 personen

Na de welkomsttoespraak met de beste wensen voor iedereen gingen er diverse vrouwen een wandeling maken.
Daarna werd er erwtensoep gegeten, wat prima smaakte, verder was er nog glühwein en frisdrank.
Het was een gezellige middag.

 

Maandelijkse avonden

In dit verenigingsjaar werden (naast de jaarvergadering) 3 avonden georganiseerd.

22 januari. Aanwezig 43 leden en 2 mannen

Jan v.d. Splint vertelde ons over zijn fietstocht naar de Noordkaap, over de dingen die hij had meegemaakt en de bijzonderheden die hij tegenkwam. Leuke avond.

19 februari. Jaarvergadering. Aanwezig 37 personen

Na de pauze kwamen Gerdien Tober en dhr. Biemond ons vertellen over de polder en de waterhuishouding in de Zuidplas.

18 maart. Gezamenlijke avond met Passage

Dit zou een avond worden met vertellingen over Flipje van Tiel. Helaas greep Corona in en werd de avond gecanceld.

22 april

Arie Vuijk, cabaretier, zou deze avond optreden. Ook deze avond ging niet door.

23 en 30 september. Aanwezig resp. 25 en 23 mensen

De eerste avond kwam Arie Vuijk ons verblijden met zijn voorstelling. Was een leuke voorstelling. De tweede avond zou hij deze weer spelen, maar er was die avond ook een condoleance in “de Zespunt”. Na overleg heeft Arie Vuijk ons verteld over zijn geloof, het Boeddhisme. Interessante avond en erg gewaardeerd door de aanwezigen.

28 oktober

Gemke de Jager zou komen vertellen over de Pracht op het platteland. Helaas greep Corona weer in.

25 november

Saskia den Ouden zou deze avond vertellen over Runnerblades. Helaas kon dit weer niet doorgaan.

16 december

De zanggroep Lava stond ditmaal op de planning. En weer kon de avond niet doorgaan. Het bestuur heeft nog gezocht naar een alternatief. Maar alles was dicht.

 

Overige Activiteiten

Omdat wij als bestuur dit jaar bijna niets hebben kunnen organiseren hebben we toch maar bedacht om de leden af en toe te verrassen.

Ledenacties

*Zomer-koffieochtenden in kleine kring bij bestuursleden thuis;
*attentie voor leden die niet aanwezig waren op de 2 bijeenkomsten in september;
*aanwezige leden in september ontvingen de consumpties gratis;
*Sinterklaasattentie in november;
*Amaryllis in glazen bak rond Kerst.

De reacties hierop waren voor het bestuur erg leuk.

Bovenstaande bijeenkomsten en activiteiten bij elkaar zorgden ervoor dat, hoewel op een heel andere manier, alles bij elkaar toch heel wat geld van het jaarlijkse lidmaatschap besteed is door en voor onze leden!

 

Verslag Website

Maandelijks wordt de website bijgehouden aan de hand van de flyer die ook maandelijks wordt uitgebracht. Op de website staan alle activiteiten vermeld die er komen gaan en die er geweest zijn in de afgelopen tijd. Sinds afgelopen zomer worden nog alleen de uitgebreidere verslagen die ingezonden zijn vermeld op de website.
Ik hoop dat de leden wat vaker de website zullen bekijken zodat men goed op de hoogte blijft van de Vrouwen van Nu,-afdeling Moordrecht. Mocht u informatie willen over hoe de website in zijn werk gaat, dan kunt u altijd contact opnemen met Miranda Prosperi 06-24842267. Ik kan u verder helpen om u de website eigen te maken.

 

Verslag Cultuurcommissie

Er zijn weinig uitjes geweest dit jaar omdat Corona spelbreker was. Voordat alles op slot ging zijn we nog 2 avonden uit geweest. In februari naar de voorstelling  van John van Eert en in maart naar Richard Groenendijk.

Verslag Reiscommissie

Wat mis ik een dagje uit! Lekker ergens genietend op een gezellig terras na een gezellig bezoek of wandeling. Ons laatste uitje was 21 februari. Een bezoek aan de Hermitage in Amsterdam. En toen kwam Corona. Hoe anders was het leven, maar we blijven positief.
Het belangrijkste nu: blijf gezond.

De Reiscommissie, Ria Tettelaar en Nelly de Bruin

 

Verslag Fietsclub

Zoals voor velen was het ook voor de Fietsclub een heel raar jaar.

In het begin van 2020 heeft een deel van de groep lekker doorgefietst. Bij goed weer iets verder dan tijdens mindere dagen, maar wel heerlijk om eruit te zijn. Maar toen kwam maart, met de lockdown en mochten we nog maar met tweetallen fietsen. We hebben ons toen gesplitst in wat koppels en zo kon ieder een eigen rit fietsen en genieten, dankzij het mooie weer. Toch was de meest gehoorde wens: “Zal blij zijn als we weer met elkaar kunnen fietsen.”.

Deze zomer gelukkig met elkaar een paar mooie en ook lange routes gefietst. Maar toen kwam september en ging alles weer terug naar kleine groepen. Maar we houden moed, blijven wel voorzichtig en hopen in 2021 weer met de hele Fietsclub erop uit te kunnen.

Ria

Verslag Maandagmiddaginloop

In het voorjaar hebben we nog enkele malen kunnen kaarten maar helaas ging ook voor ons half februari de deur op slot. We hopen toch eind 2021 weer te kunnen starten.

 

Verslag Vreugde- en Verdrietpot

Het gaat goed. Regelmatig gaan er kaarten en/of bloemen naar onze leden.
Weet u iemand die ziek is of een jubileum heeft, meld dit dan bij mij.

Nel Spijker

 

Verslag Leeskring

In 2020 hebben we vier boeken kunnen lezen:

De benedenrivier,              van Paul Theroux,
Een goed nest,                   van Tessa de Loo,
Bernhard,                           van Annejet van der Zijl,
Mevrouw Bentinck,           van Hella Haasse.

Over de eerste twee hebben we nog gewoon kunnen praten. Bij het derde boek, op 8 maart, kon ik niet aanwezig zijn: ik had de verschijnselen waarvoor werd afgeraden me onder de mensen te begeven. Via Skype kon ik de groep in Tiny’s huis zien en spreken.

Het laatste boek, Mevrouw Bentinck, hebben we extra lang in huis kunnen hebben, dankzij de lockdown. Maar we hebben sinds die achtste maart geen bijeenkomst meer gehad. We hopen dat we in 2021 elkaar weer eens kunnen vertellen over wat we gelezen hebben.

Houd vol en blijf gezond!

Adri


Jaarverslag Tuinclub “Moordrechts Roem”

Andere jaren hadden we voor u een uitgebreid verslag van de uitjes van onze Tuinclub.

Helaas, ook wij konden niets ondernemen vanwege het coronavirus. We hoopten aan het eind van het seizoen toch nog een high tea te kunnen organiseren, maar ook dit plan kon niet doorgaan.
Wel hebben we kunnen genieten van onze eigen tuinen. Het mooie weer werkte daar wel aan mee.

We zien uit naar 2021. Misschien, wanneer iedereen ingeënt is, kunnen we wellicht weer plannen maken.

Letty en Ada