ALV

 

 • Notulen jaarvergadering 2020
 • Financieel verslag 2020
 • Agenda jaarvergadering 2020
 • Notulen Jaarvergadering 2019
 • Jaarverslag secretaris2019
 • Financieël verslag 2019
 • Agenda jaarvergadering 2019
 • Notulen jaarvergadering 2018
 • Finalcieel verslag 2018
 • Agenda van de jaarvergadering 2018
 • Notulen van de jaarvergadering 2017
 • Financieel jaarverslag 2017
 • Agenda van de jaarvergadering 2017
 • Notulen van de jaarvergadering 2016
 • Agenda van de jaarvergadering 2016
 • Notulen van de jaarvergadering 2015
 • Financieel jaarverslag 2015
 • Agenda van de jaarvergadering 2015
 • Notulen van de jaarvergadering  2014
 • Agenda van de jaarvergadering 2014
 • Notulen van de jaarvergadering 2013
 • Agenda van de jaarvergadering  2013
 • Notulen van de jaarvergadering  2012
 • Agenda van de jaarvergadering 2012