RING 9

Een groep aan elkaar grenzende lokale afdelingen, vormt een ring.

Onze afdeling Midden-Betuwe valt onder ring 9. Deze ring is medio 2015 uitgebreid met acht voormalige afdelingen van de Katholieke Vrouwenorganisaties. Het aantal leden is daardoor bijna verdubbeld en er is nieuw enthousiasme om gezamenlijk activiteiten te organiseren. Ring 9 omvat naast afdeling Midden-Betuwe de afdelingen Dreumel/ Alphen, Beneden-Leeuwen, Echteld/IJzendoorn, Elst, Groesbeek dorp, Heteren, Hien/Dodewaard, Lindenholt, Puiflijk en Winssen.

Van elke lokale afdeling heeft één bestuurslid en één ander lid zitting in het ringbestuur. Eén keer per jaar vindt er overleg plaats. Er wordt onder meer informatie uitgewisseld over de jaarprogramma's. Ook wordt er regelmatig 1 keer per jaar een Ringavond georganiseerd, voor de leden van alle afdelingen. De laatste bijeenkomst van de Ring was op 23 februari j.l. Van onze afdeling zijn Anneke Somford en Dinie Smelt naar deze bijeenkomst geweest.