ALLEEN VOOR LEDEN

Het grootste deel van de website is ook toegankelijk voor niet-leden. Een klein gedeelte bevat informatie die alleen bedoeld is voor leden.

Op de achterkant van het Jaarprogramma 2022 van onze afdeling vind je de gebruikersnamen en wachtwoorden van het ledendeel van:

-de afdelingssite Midden-Betuwe.

-de provinciale site Gelderland èn de landelijke site Vrouwen van Nu.

Het blokje "voor leden" klik je eerst aan. Er verschijnen dan invulregels voor de gebruikersnaam en voor het wachtwoord.

Na het invullen klik je op "inloggen".

Je komt dan op het gedeelte van de website dat alleen voor de leden toegankelijk is.