vrouwenvannumeppel@gmail.com

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.
  1. We zijn een vereniging met 50 leden.
  2. Onze afdeling is opgericht  in 1937. In 2017 hebben we het 80 jarige jubileum gevierd. 
  3. Van september tot en met april hebben we op elke derde donderdag van de maand een afdelingsavond met wisselende onderwerpen. Leerzame en informatieve  bijeenkomsten worden afgewisseld met ontspanning. Ook worden er elk seizoen 2 koffiemorgens/middagen georganiseerd. De avonden beginnen om 19:30 uur in Wijkcentrum de Poele. 
  4. De verschillende interessegroepen bieden de mogelijkheid om hobby's samen te delen en vergroten de sociale contacten.
  5. Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast ontvangen zij vier maal per jaar het ledenblad.
  6. Is uw nieuwgierigheid gewekt, kom dan gerust een keer naar een afdelingsbijeenkomst of neem contact op met één van de bestuursleden.
  7. Voor meer informatie kunt u mailen naar vrouwenvannumeppel@gmail.com. U kunt vrijblijvend een avond bezoeken. Aanmelding hiervoor per email.