Jubileum

Tijdens de jaarvergadering op 19-02-19 van de Vrouwen van Nu afdeling Marum, zijn vijf dames gehuldigd en in de bloemtjes gezet voor hun jarenlange trouwe  lidmaatschap.                                                

Mw. Van der Veen-van der Haak 50 jaar                              Mw. Dijk-Cazemier 60 jaar                                                  Mw. Hiemstra-Hijmersma 50 jaar                                        Mw. Strikwerda-Hasper 50 jaar                                            Mw. Koopman-De Vries 40 jaar  

Extra informatie