Jubileum

Tijdens de jaarvergadering op 18-02-20 van de Vrouwen van Nu, afdeling Marum waren er 3 jubilarissen. Op de foto Mevrouw Alkema die 55 jaar lid was van de vereniging. Zij werd in de bloemtjes gezet voor haar trouwe lidmaatschap. Helaas afwezig: Mw. Ausma, ook 55 jaar en Mw. Wilpstra 40 jaar lidmaatschap! . 

  

Extra informatie