Nieuws

Rabobank Clubkas Campagne

Ook in 2018 wordt dit weer gehouden

Van 1 mei tot en met 21 mei is de stemperiode waarin  Rabo-klanten online een stem  uit kunnen brengen. De opbrengst wordt eind mei bekend gemaakt.

Het bestuur vraagt u dan ook vriendelijk om op Vrouwen van Nu Markelo te stemmen. En tevens om ook uw familie, buren en kennissen aan te moedigen een stem uit te brengen op de Vrouwen van Nu afd. Markelo. Hiermee kan weer een activiteit worden gefinancierd. Vorig seizoen heeft het bestuur hieruit een bijdrage gedaan in de kosten voor busvervoer naar twee excursies!

Is het voor u moeilijk online te stemmen, ga dan met uw stembiljet op donderdagmorgen naar de Rabobus bij het Beaufort.

 

.