Afgelast

Naar aanleiding van alle recente berichtgeving met 

betrekking tot het coronavirus en de hierop gevolgde 

aanscherping van het regeringsbeleid, heeft het landelijk 

bestuur in overleg met het landelijk bureau het advies

gegeven, om alle bijeenkomsten af te gelasten.. 

Dit besluit is genomen in verband met  de gezondheids-

en veiligheidsrisico’s voor iedereen. 

 

Het Gemeenschapshuis heeft ook op advies van de Gemeente Breda laten weten dat er beter geen bijeenkomsten gehouden kunnen worden.

 

Dit is onmacht we wachten gewoon af wat het de komende weken gaat brengen.

 

We hebben  besloten om de bijeenkomst van 25 maart 2020  niet door te laten gaan en ook bijeenkomst in mei gaat niet door

               Voor de dames die op de gym zitten bij vrouwen van nu. 

               De gym lessen zijn  ook allemaal stop gezet.

               Jullie horen het wanneer we weer gaan starten met de gymles. Na de zomer?

 

               We hopen dat wij  jullie hierbij voldoende  hebben geïnformeerd. 

               Zijn er vragen je kan altijd mailen of bellen.

VvN Liesbos

KRING:

Door de richtlijnen voor het Corona virus kunnen wij de “ontmoetingsavond” op 26 maart

met lezing van Do Schreinemachers  in de Schakel te Gilze niet door laten gaan!

 

Wij hopen dat de Mei viering in Meerseldreef op 14 mei door kan gaan. ?? gaat niet door AFGELAST

Namens Kringteam Breda