Vorst aan Tafel

Foto's van de avond.

Op 11 oktober vond de verenigingsavond plaats, waarop het programma de titel "Vorst aan tafel" droeg. Dit werd verzorgd door de heer Jos Thomasse.

Helaas moest deze avond -evenals de vorige- begonnen worden met een bericht van overlijden; vorige maand was mevrouw Anneke Kalkman nog aanwezig in de rolstoel op de avond over knipkunst. In het voorjaar was zij zo goed als blind geworden en de laatste tijd was zij ook afhankelijk
van extra zuurstof. Toch was zij gekomen. Toen ik haar sprak op die avond, antwoordde zij op mijn vraag hoe het nu met haar ging, dat zij probeerde om nog van het leven te genieten maar dat zij zich de laatste tijd wel erg oud voelde en dat het eigenlijk nu wel goed geweest was.
Op 27 september ging haar onuitgesproken wens in vervulling en overleed zij op 93 jarige leeftijd. Hoewel zij natuurlijk een prachtige leeftijd heeft mogen bereiken, zullen wij haar aanwezigheid als betrokken lid zeker missen. Op het podium stond voor haar een zonnebloem met een brandende kaars en de minuut stilte die uit eerbied in acht genomen werd, werd besloten met de woorden:" Afscheid nemen, is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in de goede gedachten der herinnering."

Toen volgde het programma van de heer Jos Thomasse die ons op ludieke wijze meenam op een reis door de tijd waarin onderweg verschillende- min of meer- gekroonde hoofden en hun leefstijl werden uitgelicht.
Geheel in stijl, kreeg Jos als dank een letterlijke gift uit onze schatkist en een "vorstelijke" fles wijn.
Omdat op deze avond maar weer eens was gebleken, dat niet alles is wat het lijkt, werd de avond besloten met het volgende gedicht van Annie M.G. Schmidt.
Op het eerste gezicht een kindergedichtje maar dat ook zeker stof tot nadenken geeft voor "grote mensen";
GEDICHT