KNIPKUNST

PAPIER- en KNIPKUNST.

De foto's zijn HIER te bekijken.

 

Op maandag 11 september vond de eerste verenigingsavond na de zomerstop weer plaats.

Het onderwerp was “papierkunst door de eeuwen heen” en de belangstelling hiervoor was groot.

Helaas moest bij de opening van de avond de verdrietige mededeling worden gedaan, dat onlangs drie van onze leden waren overleden. Op 19 augustus was dat Nel Petiet, op

27 augustus Janny Kroonen en op 6 september Leny Drubbel. Zij zijn overleden aan de gevolgen van ziekte. Hoewel hun leven zeker niet altijd over rozen ging, probeerden zij

het leven toch altijd van de zonnige kant te bekijken. Omdat ook zonnebloemen zich altijd naar de zon toekeren, was als symbool en afscheidsgroet, voor ieder van hen een zonnebloem op het podium neergezet. Nel, Janny en Leny zullen in onze vereniging - ieder op de plaats die zij hierbinnen innamen - voelbaar gemist worden.

Vooral Leny was een bekend gezicht, omdat zij veel foto’s op onze verenigingsavonden heeft gemaakt, deze voorzag van een tekst voor de website, wijkcontactvrouw was en zong

in het koor “Trivox”.

De gastspreekster van de avond, mevrouw Conny Lahnstein, nam ons aan de hand van een PowerPoint presentatie mee in de wondere wereld van de papierkunst. Ook had zij enkele van haar eigen werken ten toon gesteld die in de pauze bewonderd konden worden; de geknipte kleedjes die menigeen zich uit haar jeugd wist te herinneren, staken hierbij maar magertjes af! Wat een mogelijkheden en toepassingen hebben wij gezien!

Mevrouw Lahnstein kreeg als dank een mooie -, zelfgemaakte étagère met bonbons mee naar huis.

Omdat ons aan het begin van de avond maar weer eens pijnlijk duidelijk geworden was, hoe betrekkelijk het leven is en hoe belangrijk om er ten volle van te genieten en het

te delen met anderen, werd de avond besloten met het volgende gedichtje:

 

Sluit je ogen één seconde,

Zet een lach op je gezicht,

Zeg “bedankt” tegen het leven

Voor de liefde en het licht.

Geef een glimlach aan een vreemde,

Knuffel iemand, elke dag

En wees dankbaar voor de dingen

Die je vandaag beleven mag.

Vier het leven om je heen

Dus: droom, durf, doe en deel met iedereen!

 

Yolande