Bestuur Langezwaag e.o.

 

Voorzitter:
sijke de Jong-Algra ( 2021)

Vice-voorzitter:
Sietske de Vries- de Boer ( 2020)

Secretaris:
Maria van Ginneken- Hopmans ( 2023)
telefoon 06-5172 8050
e-mail mariahopmans@live.nl

Penningmeester:
Froukje Oosterdijk-Bouma (2024)
Telefoon 0513-688049
email sant3950@gmail.com
 

Bestuurslid:
Maaike Bijker( 2025)