Zij maakt het verschil: Patricia

VOOR EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING. Dat  staat met grote letters op de website van lidorganisatie Dona Daria en is dan ook de kern van hun missie. Want deze Rotterdamse organisatie wil dat iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de maatschappij, en werkt daarom aan gelijke kansen, keuzevrijheid en gelijke mogelijkheden voor alle mensen.


Ze was er al van overtuigd uiteraard, maar tijdens de Lock down maanden is voor directeur Patricia Ooms eens te meer duidelijk geworden dat haar organisatie hard nodig is. “De gevolgen voor onze achterban zijn groot; veelal heeft dat te maken met taal- en digi-vaardigheid. De ongelijkheid die er al was is pijnlijk zichtbaar geworden en zelfs toegenomen.

Digitale vaardigheden & dialoog
Ooms noemt als voorbeeld de verandering dat er veel van offline naar online werd gewerkt en dat vrijwel alle informatie over Covid 19 online gedeeld werd, terwijl er juist grote behoefte was aan dialoog. Niet alle Rotterdammers beschikken over een internetverbinding, wifi of televisie. Haar organisatie pleitte daarom bij het gemeentebestuur voor gratis wifi voor iedereen in Rotterdam. Ook werd de hashtag #CoronaHulpRotterdam gelanceerd om vraag en aanbod van zorg en contact bij elkaar te brengen.

Kruispunten 
Omdat de verandering van offline naar online werken een blijvende is, zet Dona Daria zich nu in om voor de toekomst een methode te ontwikkelen voor online werken voor mensen die niet zo digi- en taalvaardig zijn. “Maar dit is niet het enige. We kijken naar alle ‘kruispunten’ in iemands identiteit. Als je toch al een taalachterstand had en schulden hebt, is de corona crisis nog desastreuzer dan voor mensen die mee kunnen komen in onze samenleving. Dat is dan ook die intersectionele bril waarmee wij naar problematiek kijken.”

Betrokkenheid jongeren
Positief gevolg van de Coronacrisis is dat de betrokkenheid van jongeren om verandering teweeg te brengen groeiende is. Die betrokkenheid wil Ooms met haar organisatie inzetten om verandering binnen de Rotterdamse samenleving verder van de grond te krijgen.


Patricia Ooms heeft ook voor de politiek nog een boodschap. Naast toenemende ongelijkheid is ook institutioneel racisme tijdens de Coronacrisis duidelijker gewonden. “Dat er ongelijkheid en racisme is, moet nu eens erkend worden. En we moeten dit samen gaan bestrijden.

Patricia Ooms deelde haar inzichten en ervaringen en die van haar organisatie in het kader van de campagne 'Zij maakt het verschil'. Met deze campagne verzamelen Vrouwen van Nu, Young Feminist Ambassadors en de Nederlandse Vrouwen Raad de stem en visie van en over de kracht van vrouwen, die deze crisis laat zien, met daarbij de vraag: hoe we van crisis naar verandering?

Lees hier meer over de campagne #Zij maakt het verschil.

Foto door: Matheus Santana