Zij maakt het verschil: Edith

Consuminderen en verbinding

Zoals zovelen is ook Edith Pieters (lid van Vrouwen van Nu, secretaris afdeling Chaam), die als beleidsadviseur werkzaam is in de sector Maatschappelijke opvang, tijdens de Coronacrisis veel meer thuis gaan werken. “Meer thuiswerken geeft meer energie”, vindt zij. Het feit dat meer thuiswerken mogelijk is gebleken ziet zij dan ook als een positief effect van de crisis.
Natuurlijk heeft ook Pieters haar sociale leven moeten aanpassen - minder bezoeken, meer bellen -, maar de sociale verbinding met degenen met wie al een sterke band is opgebouwd, blijft, vindt zij. Die wordt er dus niet minder om.

Positief is volgens Pieters ook dat de maatschappij wat tot rust lijkt te zijn gekomen tijdens de lock down doordat we minder meedoen aan het consumeren en rennen in de zogenoemde ‘ratrace’. Dat is dan ook wat zij wil vasthouden: “de relatieve rust, het ‘consuminderen’, en meer aandacht voor de leefomgeving”. Zelf wil ze daar een bijdrage aan leveren door volgens dat voorbeeld te leven. Ook is ze van plan de programma’s van politieke partijen op dit soort thema’s nauwgezetter uit te pluizen.

Voor de politiek heeft ze ook nog een andere boodschap, want een niet positieve verandering van de crisis is volgens haar dat de kwetsbaren in onze maatschappij het moeilijker hebben gekregen. “Weliswaar zijn er initiatieven om hen te helpen maar mensen, jongeren met een lage sociaal economische status en mensen in achterstandswijken zijn kwetsbaarder voor allerlei negatieve invloeden van buitenaf.” Dat baart Pieters zorgen. “We moeten echt toe naar meer verbinding tussen de diverse niveaus in onze maatschappij,” vindt zij. Dus dames en heren politici: ”Ga daadwerkelijk op zoek naar de verbinding in onze maatschappij. Durf af te stappen van bestaande doctrines. Als één ding duidelijk is geworden de afgelopen periode is het wel dat corona een ziekte is die vooral mensen treft die het, op allerlei niveaus, minder goed hebben. Pak dit aan, niet door maatregelen maar door het enorme welvaartsverschil te verkleinen.”

Lees hier meer over de campagne #Zij maakt het verschil.