Wedstrijd textielkunst

Aan de wedstrijd handwerken en textielkunst kan iedereen meedoen.

Van alle ingezonden werken wordt een expositie ingericht op de Vrouwen van Nu Jubileumdag, welke wordt gehouden in Theater Orpheus in Apeldoorn op 12 oktober. Op diezelfde dag zal ook de prijsuitreiking van deze wedstrijd plaatsvinden

Wedstrijdvoorwaarden
Stuur een recent werkstuk in dat voor meer dan 50% uit textiel bestaat op A4 formaat. Het werkstuk moet in de brievenbus passen.
Inleveren voor 12 september 2021. Opsturen in en voldoende gefrakeerde envelop naar: A.E. Westerveld, Lariksweg 12, 8166 HD EMST
Vergeet niet je je naam en contactgegevens erbij te doen.
Voeg ook een aan jezelf geadresseerde envelop voorzien van postzegels mee, zodat jouw werkstuk na de expositie terug gestuurd kan worden.
Meer weten over de wedstrijd? Neem contact op met Ietje de Graaf via mail: via famrcdegraaf@hotmail.com

Wil je lid worden van Kennisnetwerk Textiel?
Kijk voor meer informatie op:
www.vrouwenvannu.nl/netwerken/kennisnetwerk-textiel