Waar twee culturen elkaar ontmoeten

Verhaal van agripooler Nicole Doornbos

Vanaf mijn tiende jaar droomde ik ervan om te reizen, andere culturen te ontdekken en in het buitenland betekenisvol werk te kunnen doen. Maar zoals zo vaak: het is anders gelopen. We zijn nu 45 jaar verder en in plaats van een bestaan in het buitenland op te bouwen heb ik 32 jaar binnen de zakelijke dienstverlening in Nederland gewerkt. De laatste 15 jaar hield ik me als manager en coach - naast andere zaken - bezig met het ondersteunen van mensen en teams. Ook een soort ontwikkelingswerk dus. En toch bleef het kriebelen...

Twee jaar geleden ben ik als zelfstandig professional verdergegaan en me volledig gaan richten op het ontwikkelen van onbenut potentieel binnen organisaties. Hiermee was ook het moment aangebroken om mijn droom en werk te combineren, omdat ik de vrijheid en ruimte kreeg om opdrachten in het buitenland uit te gaan voeren. Dat doe ik inmiddels als Agripool expert voor Agriterra. En wat is dat bijzonder en verrijkend om te doen! Ik word als expert ‘ingevlogen’ en mag in een aantal dagen een opdracht uitvoeren binnen mijn expertisegebied: HRM en organisatieontwikkeling.

In Nederland hebben onze organisatieprincipes weliswaar tot een hoge welvaart geleid, maar ook tot individualisme, consumptieverslaving, milieuvervuiling, onnodige protocollen en bureaucratie. Na 1960 stijgt de welvaart in Nederland, gemeten in harde guldens, maar delft welzijn het onderspit, zo schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek in het boek 'De kwetsbare welvaart van Nederland'. Dit boek is het resultaat van een jarenlang onderzoeksproject waaraan verschillende universiteiten hebben meegewerkt.

Dat betekent dan ook dat we onze oplossingen niet zondermeer kunnen vertalen naar andere culturen en dat het voor mij de uitdaging is om aan te sluiten bij wat daar belangrijk en gewenst is. Maar hoe doe ik dat? Hoe kan ik in enkele dagen toegevoegde waarde leveren aan de mensen waar ik mee samenwerk in het buitenland? Het dwingt me om uit mijn comfortzone (mijn expertise) te stappen. Te zoeken naar dat wat nodig is en aan te sluiten bij wat al aanwezig is.

Voor mij zijn daarbij belangrijk: waardetoevoeging, vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid. Ze zijn voor mij leidend en helpen me om samen met de opdrachtgevers te zoeken naar passende en werkende manieren om resultaat te boeken. Het betekent dat je begint bij wat je wilt bereiken en wat de waarden zijn die je daarbij wilt hanteren. Het begint bij je ambitie, je droom of hoe je het ook maar wilt noemen; bij wat je drijft en wat je inspireert en wat je belangrijk vindt. Blijf dicht bij je intuïtie, expliciteer je ambitie en je waarden en zoek van daaruit de verbinding met anderen.

Goed luisteren en krachtige vragen stellen zijn belangrijker dan het etaleren van mijn eigen deskundigheid. In die zin wijkt mijn werk daar niet wezenlijk af van wat ik hier in Nederland doe. Al is het daar wel ingewikkelder omdat voor beide partijen Engels niet de ‘native language’ is of nog lastiger: als je met een tolk moet werken.

Als twee culturen elkaar ontmoeten valt mij op dat het stellen van vragen heel verrijkend is voor beide partijen. Het lijkt op omdenken in het kwadraat of een spel zonder dat je de spelregels kent. Elkaar echt willen begrijpen is een voorwaarde. Alles wat gebeurt is dan verrassend en geeft iedereen waardevolle informatie. En ik ben ervan overtuigd dat wij eigenlijk meer kunnen leren van de andere culturen dan zij van ons...

De partners waar ik mee heb mogen samenwerken in Vietnam en Kenia werken sterk vanuit hun missie/visie en waarden. Zo mooi en krachtig om te ervaren. Voor hen is de financiële onafhankelijkheid en het vergroten van welzijn van de boeren op het platteland leidend in alles wat ze doen.

In de beide workshops was professionaliseren en ontwikkelen van de organisatie en het management het belangrijkste thema. Samen het gesprek hierover aangaan en de verwachtingen expliciet maken naar elkaar toe leverde nieuwe inzichten op en input om volgende stappen te zetten. Denk daarbij aan het updaten van de structuur en het beschrijven van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de managers. Waarbij het proces (het gesprek) belangrijker was dan de opbrengst (het organogram en de functiebeschrijving).

Het werken als Agripool expert bij Agriterra geeft mij de mogelijkheid om in het buitenland mijn expertise in te zetten. Daarnaast is het fijn om met andere agripoolers kennis en ervaringen te delen. Als HR experts (agripoolers) geven we samen vorm aan de HR toolbox en de verdere ontwikkeling daarvan. Fijn om vanuit de missie en visie van Agriterra te werken!

Nicole Doornbos

-----------------------------------------------------------------

Ervaringsdeskundigen delen kennis

Agriterra biedt hoogwaardig, praktisch advies aan coöperaties en boerenorganisaties over de hele wereld. Het doel is professionalisering en sterke en productieve landelijke gebieden voor toekomstige boerengeneraties.

Door deze aanpak kunnen coöperaties het heft in eigen handen nemen en hun eigen toekomst opbouwen. Speerpunten zijn financieel beheer, bestuur en bedrijfsontwikkeling.

‘Agripoolers’ zijn experts uit de Nederlandse topsector agri & food. Dit kunnen leden of medewerkers van coöperaties, landbouworganisaties of agro-gerelateerde bedrijven zijn. Via Agriterra zetten zij zich ter plaatse in door advies te bieden aan hun internationale collega’s.