Vrouwen van Nu Magazine # 4-2020

Het Vrouwen van Nu Magazine verschijnt 4x per jaar en is gratis voor leden van de vereniging.

In dit nummer onder andere:

  • Het persoonlijke verhaal van Halleh Ghorashi, hooglereaar Diversiteit en Integratie
  • Inteview  met Anna Farrow van Stichting Still
  • Documentaire Vrouwen van het land
  • Tentoonstelling What a genderful world
  • Rubriek stoere vrouw: boomhutbouwer Antoinette Blok
  • Opinie: Vrouwen van Nu voor een duurzame wereld

 

Adverteren

Voor informatie over advertentiemogelijkheden en tarieven kunt u contact opnemen met SGNM, Oscar van den Bosch, media manager, oscar@sgnm.nl, 06 11 59 15 22.