Vrouwen van Nu lied

Tijdens het Vrouwenweekevent op 2 maart 2018 bracht singer/songwriter Anna Fernhout het nieuwe Vrouwen van Nu lied ten gehore. Eerst tijdens stembevrijdingsoefeningen en daarna werd het lied integraal gezongen met alle aanwezigen.

Vrouwen van Nu lied

Tekst Vrouwen van Nu lied