Vrouwen van Nu Dag op Floriade

LET OP: de datum voor deze dag is gewijzigd naar vrijdag 20 mei! Actuele informatie vind je hier.

 

Even geleden heeft de Provincie Flevoland geïnventariseerd of er voldoende animo is onder de leden zou zijn om de Floriade een dag te claimen voor leden van Vrouwen van Nu.

Welnu, er is voldoende belangstelling om door te gaan!

Bericht van Flevoland/Marjo van der Sluijs: "Er hebben ruim 900 leden zich aangemeld. Met zoveel vrouwen van Nu kunnen we ons laten zien op de Floriade en nog leuker: elkaar ontmoeten!! Hoe een en ander vorm gaat krijgen moeten we nog even uitzoeken en ook voor welke dag we gaan kiezen: donderdag 28 april of de vrijdag 29 april 2022. Wij hebben een voorkeur voor de vrijdag."

Vrouwen van Nu dag op de Floriade in Almere
De Ledenraad heeft op 16 november jl. besloten dat deze Vrouwen van Nu Floriade-dag in plaats komt van de Vrouwen van Nu dag van 13 oktober 2022 gaan wij als PB Flevoland nauw samenwerken met het landelijk bureau.

Jullie gaan van ons horen!! Bel ons niet want dan worden we langzaamaan crazy, wij houden jullie op de hoogte over de voortgang.

Met een hartelijke groet

Marjo van der Sluijs