Voortgang en jaarthema Microplastics

Zoombijeenkomst 27 januari jl; Hierbij waren de 10 deelnemende provincies en José Vroonland van het landelijk bestuur bij en het ging over o.a. de uitrol van de Toolkit, die op de jubileum dag uitgereikt is.

Aangenaam verrast zijn wij als werkgroep dat ondanks de pandemie er al afdelingsavonden georganiseerd en gepland zijn bij de afdelingen om de Toolkit te introduceren en/of lezingen in teken van Plastic te houden.

Jaarthema 2022: Microplastics De werkgroep heeft als jaarthema 2022 gekozen voor Microplastics. Microplastics kunnen als ingrediënten in producten worden toegepast, bijvoorbeeld in persoonlijke verzorgingsproducten. Via het afvalwater komen de deeltjes in het oppervlaktewater terecht, met als gevolg vervuiling van het water. Bovendien ontstaan microplastics ook door het uiteenvallen van zwerfafval of tijdens productie en gebruik van kunststofproducten.

Plastic is goedkoop, gaat lang mee en kent eindeloos veel toepassingen. Daardoor heeft het gebruik van plastic sinds de jaren ’50 een grote vlucht genomen en neemt het nog steeds toe. Maar een gevolg hiervan is dat grote hoeveelheden plastic de oceanen, zeeën en rivieren vervuilen en dat het terug te vinden is als zwerfvuil op land. Microplastics daarentegen zijn minder zichtbaar, maar zij hebben mogelijk wel gevolgen voor het ecosysteem omdat ze voorkomen in water, grond en in de lucht. Zo worden de kleine deeltjes opgenomen in de weefsels van bijvoorbeeld mosselen en vis, en komen zij op die manier in de voedselketen terecht. Via de deeltjes komen de dieren in aanraking met stoffen die aan het plastic zijn toegevoegd, zoals weekmakers die een hormoon verstorende werking kunnen hebben.

Wil jij iets tegen microplastics doen, dan kun je de app Beat the Microbead op je telefoon zetten. Met deze app scan je cosmetica eenvoudig op microplastics. Je wordt je bewust van de plastic deeltjes in je crèmes, die opgenomen worden je lichaam. De app wordt gratis aangeboden door de Plastic Soup Foundation.

Voor 2022 zijn er aan aantal ideeën om uit te rollen, allen zijn gericht op bewustwording, bijvoorbeeld:

  • Samenwerking met Zero Waste, grote supermarkt en de Plastic Soup Foundation
  • Collegetour met plasticfabrikant
  • Livestream met een lifestyle expert
  • Promoten project tijdens de jaarlijkse Vrouwen van nu dag op de Floriade vrijdag 20 mei 2022
  • Landelijke Vrouwen van Nu Zwerfvuildag op zaterdag 17 september 2022 organiseren

Blijf ons volgen op Instagram/Facebook en onze website

https:// www.instagram.com/vvnunbr/ https://vrouwenvannu.nl/noord-brabant

Mail voor eventuele tips en vragen naar: vortplastic@gmail.com

Leden werkgroep Plastic en Ik? Prov. Noord-Brabant; Jannie, Diana, Erna, Jozé, Willemien en Anja.