Voor vrouwen

8 maart Internationale Vrouwendag

Wereldwijd staat 8 maart in het teken van vrouwenrechten, een dag van strijdbaarheid en solidariteit. We vieren op 8 maart wat er bereikt is maar strijden die dag ook tegen ongelijkheid. Er is immers nog zoveel te doen, in Nederland en in de rest van de wereld. Denk aan thema’s als economische zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme.


Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking
Vrouwen doen 66% van al het werk
Vrouwen verdienen 10% van het wereldinkomen
Vrouwen hebben 1% van alle bezittingen
Van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw
Van alle armen op de wereld is 75% vrouw
Van alle analfabeten op de wereld is 66% vrouw
Van alle vluchtelingen op de wereld is 75% vrouw
Van de 150 leden van de Tweede Kamer in Nederland is 36% vrouw
Vrouwen in Neder land verdienen gemiddeld 23% minder dan mannen.
Er is dus nog genoeg te doen.

Hieronder laten we vrouwen en mannen met diverse achtergronden, van binnen en buiten onze vereniging, aan het woord over wat Internationale Vrouwendag voor hen betekent.