Team landelijk bureau

Het team van het landelijk bureau bestaat uit:

Erica van Engel, Interim-directeur
[vacature], Financiën & personeels zaken
Evelien ter Meulen, Projecten, afdelingen & netwerken, Functionaris Gegevensbescherming (AVG)
Jessica Liotard, Financiële ondersteuning & secretariaat
Michelle Meurs, Secretariaat & Management ondersteuning
Lucienne Swaneveld, Service & Informatie
Nicole Lankhorst, PR & Communicatie, coördinator Vrouwen van Nu Magazine

Het landelijk bureau van Vrouwen van Nu is gevestigd in het Castellum gebouw in Den Haag.

Op het bureau werken de beroepskrachten aan het goed functioneren van de vereniging voor haar leden en aan de werving van nieuwe leden. Daarnaast levert het bureau een bijdrage aan het profiel van Vrouwen van Nu als een zichtbare en gerespecteerde gesprekspartner voor andere maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven.

Naast werkzaamheden voor de centrale ledenadministratie, de financiële administratie en de boekhouding ondersteunt het landelijk bureau provinciale en plaatselijke besturen, vrijwilligers, commissies en werkgroepen. De directeur van het landelijk bureau treedt op als adviseur van het Landelijk Bestuur, onder meer in de beleidsontwikkeling van de vereniging. De uitvoering van het Jaarplan is in handen van het bureau evenals het onderhouden van externe contacten zoals met vrouwen- en maatschappelijke organisaties, de politiek, ministeries en het bedrijfsleven.

Om de vereniging goed op de kaart te zetten maakt het landelijk bureau gebruik van verschillende communicatiekanalen. Op het landelijk bureau wordt het Vrouwen van Nu Magazine gemaakt, de website wordt actueel gehouden, maandelijks wordt een e-Nieuwsbrief verstuurd en het NIEUWS voor provinciale en afdelingsbesturen krijgt hier vorm. Het ontwikkelen van folders en ander promotie- en wervingsmateriaal, onder meer voor door de beroepskrachten georganiseerde grote landelijke manifestaties, bijeenkomsten, workshops en trainingen, is een regelmatig terugkerende activiteit.

Last but not least zet het landelijk bureau zich in voor aanvullende financiële middelen door subsidieaanvragen voor projecten.