Resultaten poll ‘Van oppasoma’s wordt iedereen blij’

Vrouwen van Nu legde een poll over oppasoma’s voor aan haar achterban. 951 vrouwen gaven hun mening over de uitspraak ‘Van oppasoma’s wordt iedereen blij: oma, (schoon)dochter en kleinkind’. Daarnaast vulden 751 vrouwen een achterliggende enquête in, waarvan 717 oma’s en 34 (schoon)dochters.

Het positieve beeld van kinderopvang door grootouders wordt herkend door driekwart van de (vrouwelijke) deelnemers aan de poll. Zij zijn het eens met de uitspraak: ‘Van oppasoma’s wordt iedereen blij: oma, (schoon)dochter en kleinkind’.

De (schoon)dochters die gebruik maken van een oppasoma onderstrepen dit positieve beeld nog eens met hun praktijkervaring. Op een enkele uitzondering na zijn zij erg blij met hun (schoon)moeder als opvang. Hun relatie is in de meeste gevallen wel veranderd, maar dat is veelal een verandering in positieve zin. En voor de kinderen is de regelmatige aanwezigheid van oma goed, vindt een ruime meerderheid.

De oppasoma’s nuanceren het positieve beeld. Natuurlijk genieten ze van hun kleinkind(eren). Uit een aantal uitspraken kan worden afgeleid dat ze zichzelf niet toestaan om toe te geven dat het soms ook niet leuk is. Ondanks dit taboe geeft een ruime meerderheid aan dat de kinderopvang soms ook zwaar is. Dat is niet vreemd. Een ruime meerderheid heeft 2, 3 of meer kinderen waar ze op past. Bijna de helft van de oppasoma’s doet het alleen zonder oppasopa. En een derde van de oppasoma’s heeft daarnaast ook nog een betaalde baan.

Bijna driekwart van de (schoon)dochters geeft als belangrijkste reden voor de inzet van hun (schoon)moeder als oppasoma, dat hun (schoon)moeder het graag wilde. De relatie met de dure kinderopvang in ons land  lijkt van onderschikt belang. Oma een plezier doen, dat staat voorop. Zag oma hier naar uit bij de komst van het eerste kleinkind? En bij het tweede, derde, vierde? Vond oma het niet sociaal wenselijk om ‘nee’ te zeggen? Vervolgonderzoek moet dat uitwijzen.

Van de oma’s die niet standaard op hun kleinkind(eren) passen, heeft de overgrote meerderheid daar zelf bewust voor gekozen. Geen tijd (39,1% heeft betaald werk) en vrij willen zijn, zijn de belangrijkste redenen. De overige vrouwen zijn niet gevraagd door hun (schoon)dochter en zijn daar bijna allemaal blij om. 

Het stereotiepe beeld van de (schoon)dochter die de invloed van de (schoon) moeder op de opvoeding van haar kinderen buiten de deur wil houden, wordt niet bevestigd door de enquêteresultaten. Een grote minderheid geeft als reden dat de verantwoordelijkheid bij henzelf als ouders ligt en dat ze hun (schoon)moeder hier niet mee willen belasten. ‘Gewoon oma zijn’ zonder de lasten de opvang. Daarnaast spelen praktische redenen een rol, zoals de reisafstand of de afwezigheid van een oma.

Lees hier het uitgebreide artikel over de resultaten van de poll of bekijk hier de infographic.

Vrouwen van Nu nodigt vrouwen uit om bovenstaand beeld completer te maken. Ben jij een oma of (schoon)dochter en wil je graag je mening delen? Klik dan hier.