Resultaten: poll najaar 2020

Vrouwen van Nu wil weten wat haar leden waarderen in de vereniging, wat zij zo leuk en mooi aan de vereniging vinden, wat ze zeker willen behouden. En ook welk aanbod een niet-lid wil vinden bij Vrouwen van Nu om lid te worden. Om dit in kaart te brengen wijdde Vrouwen van Nu begin november de najaarspoll hieraan met de vraag “Wat is voor jou de waarde van Vrouwen van Nu?” Bijna 1600 vrouwen (52 niet-leden en 1518 leden) vulden de vragenlijst in.

Vooral het ontmoeten van andere vrouwen, een bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s en de activiteiten van Vrouwen van Nu worden bij zowel leden als niet-leden als waardevol ervaren.

Leden

De resultaten laten zien dat een 71% van de leden lid is geworden om andere vrouwen uit hun leefomgeving te ontmoeten. 50% van de vrouwen is lid geworden omdat zij de activiteiten van de vereniging aantrekkelijk vonden. Voor 90% van de vrouwen is de reden dat zij lid zijn geworden van de vereniging nog steeds dezelfde reden dat ze lid zijn. 87% van de vrouwen geeft aan bij Vrouwen van Nu te krijgen wat zij verwachten van de vereniging. Het meest aantrekkelijke van de vereniging vinden vrouwen van nu het ontmoeten van andere vrouwen en het meedoen aan activiteiten. De meerderheid van de leden vindt het magazine (25%), het inzetten van vrouwenkracht voor vrouwen belangrijke maatschappelijke thema’s (16,5%) en de website (14%) het minst aantrekkelijke aan de vereniging en geven aan dat die onderdelen weg zouden mogen. Vrouwen geven aan vooral voor de gezelligheid, voor de contacten en het ontmoeten van andere vrouwen bij de vereniging te zitten. De meerderheid van de leden geeft wel aan in deze coronatijd veel activiteiten te missen en zouden graag zien dat er meer activiteiten georganiseerd worden.

Niet-leden

De meeste niet-leden (44%) kennen de vereniging via iemand anders. 15% van de niet-leden geeft aan kennis gemaakt te hebben met Vrouwen van Nu via de website. Vooral het ontmoeten van andere vrouwen (62%) en een bijdrage leveren aan maatschappelijke thema's spreekt hen aan in Vrouwen van Nu. Niet-leden geven vooral aan momenteel niet lid te zijn omdat er geen afdeling in hun woonplaats is en omdat ze jongere leden missen.