Resultaten poll: Hoe gaat het met jou in de coronatijd?

Vooral het gemis is groot

Aantal respondenten: 82

Het coronavirus heerst net als in de rest van de wereld ook in Nederland. Vrouwen van Nu heeft naar aanleiding van het virus en het advies van het RIVM enkele maatregelen moeten treffen zoals het annuleren en/of uitstellen van bijeenkomsten en vergaderingen. Hiernaast zijn sociale contacten tot een minimum beperkt en is de bewegingsvrijheid teruggebracht tot de directe leefomgeving rondom het huis.

Op basis hiervan en de onzekere tijd waar leden elkaar fysiek niet kunnen ontmoeten wil Vrouwen van Nu weten waar haar leden in deze periode behoefte aan hebben en welke activiteiten zij in deze periode ontplooien om een bijdrage te leveren aan een leefbare leefomgeving. Om dit in kaart te brengen is de voorjaarspoll hierop ingericht met de vraag “Hoe gaat het met jou in de coronatijd?”

De resultaten van de poll zijn hier te lezen..