Resultaten poll en enquête: Volg jij je droom?

Vrouwen van Nu heeft dit voorjaar een poll en enquête uitgezet om meer inzicht te krijgen in hoeveel mensen hun droom volgen en wat hun daarbij ondersteunt of daarin juist tegenhoudt. Of er verschillen zijn in keuzes en omstandigheden tussen generaties? Of het volgen van hun droom voldoet aan hun verwachtingen of dat ze spijt hebben van het niet volgen van hun droom?

De enquêteresultaten geven weer dat een grote meerderheid (84%) van de respondenten zijn/haar droom volgt. Ook de poll die onder 480 vrouwen is gehouden, laat zien dat 90% van de vrouwen haar droom volgt. Uit de enquête komt naar voren dat dezelfde factoren een rol spelen in de beslissing om wel en niet hun droom te volgen. Ook laat het onderzoek zien hoe anders vrouwen uit verschillende generaties met dit onderwerp te maken hebben en hierin staan.

 

Risico’s durven te nemen om je droom waar te maken

Uit het onderzoek dat Vrouwen van Nu heeft gedaan onder bijna 400 mensen is de meerderheid (99%) van de respondenten vrouw. De grootste groep vrouwen is afkomstig uit de leeftijdsgroep 60-79 jaar. De grote meerderheid van de vrouwen geeft aan dat zij hun droom volgen of gevolgd hebben en dat deze droom aan hun verwachtingen voldoet. De meeste vrouwen geven zelfs aan een nieuwe droom weer te zullen volgen. Echter zakt de intentie om een nieuwe droom weer te gaan volgen vanaf de leeftijdsgroep 60-69 en zijn jongere vrouwen eerder geneigd een nieuwe droom weer te gaan volgen. Vrouwen tussen de Vrouwen tussen de 20-29 en 70-79 zijn veel eerder bereid om risico’s te nemen als het gaat om hun droom waarmaken. In tegenstelling tot vrouwen van middelbare leeftijd. Vrouwen van middelbare leeftijd hebben er echter veel meer vertrouwen in dat het gaat lukken om hun droom te volgen.

 

“Mijn droom is niet realistisch”

Een grote minderheid (16%) van de respondenten geeft aan hun droom niet te volgen of hun droom niet gevolgd te hebben. Voornamelijk vrouwen tussen de 60-79 doen dit niet. De meest voorkomende redenen voor vrouwen om hun droom niet te volgen zijn dat zij denken dat het niet realistisch is om hun droom werkelijkheid te laten worden en vanwege financiële zekerheid. Een kleine minderheid van de vrouwen die hun droom niet volgen heeft hier spijt van. De grootste groep heeft hier geen spijt van. Het zijn voornamelijk de vrouwen van middelbare leeftijd die aangeven wel spijt te hebben. Terwijl vrouwen tussen de 70 en 89 jaar aangeven steeds minder spijt te hebben dat ze hun droom niet hebben gevolgd. Het percentage van vrouwen dat hun droom niet meer gaat volgen stijgt naarmate de leeftijd stijgt. Zo geeft 80% van de vrouwen tussen de 40-49 aan hun droom nog wel te willen gaan volgen, daalt dit percentage bij vrouwen tussen de 70-79 naar 11% tot 0% bij vrouwen tussen de 80-89 jaar oud. Interessant is te zien dat er bij vrouwen tussen de 40-49 jaar nog veel verschillende redenen zijn waarom zij hun droom niet volgen. Dit beeld wordt al duidelijker bij vrouwen tussen de 60-79 jaar waarbij de grootste groep aangeeft dit niet te doen omdat zij de inschatting maken dat hun droom niet realistisch is. De grootste groep vrouwen tussen de 80-89 jaar geeft zelfs aan geen droom te hebben of te hebben gehad.

Bekijk de uitgebreide resultaten van de enquête en de poll in de infographic.

Lees meer over de ervaring van Karin  met het volgen van haar droom.