Resultaten Enquête: Sterke verhalen van Sterke vrouwen wereldwijd

Naar aanleiding van het project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen wereldwijd beantwoordden 51 Nederlandse vrouwen van nu een vragenlijst waarmee we hun beeld over vrouwen in Afrika en 50+ vrouwen wilden peilen. Ook wilden weten of het project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen wereldwijd iets aan hun beeld heeft veranderd. Dit project bestond uit een documentaire en een serie interviews waarin Nederlandse en Keniaanse 50+ vrouwen omwisselend aan het woord komen over ondernemerschap en zorg voor de gemeenschap waarin zij wonen. Daarnaast was er ook een fotoserie over deze zelfde vrouwen.

Van de vrouwen die de vragenlijst invulde had 55% de documentaire gezien, en sommige daarvan ook de foto’s en/of de interviews. 24% had de interviews gelezen en 4% had alleen de foto’s bekeken. 18% had niks van het project gezien of gelezen maar wel de vragenlijst ingevuld.

De meeste vrouwen kenden het project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen wereldwijd via de website (33% van de genoemde bronnen) van Vrouwen van Nu en via het magazine van Vrouwen van Nu (28% van de genoemde bronnen). 20% van de ondervraagde vrouwen kende het project via de vragenlijst.

Wat denken Nederlandse vrouwen over vrouwen in Afrika?

De helft van de vrouwen gaf met hun antwoord aan dat hun beeld niet veranderd is, meestal doordat ze al bekend waren met het leven van Afrikaanse vrouwen doordat ze vaker of voor langere tijd in Afrika zijn geweest, werken in een wereldwinkel, of het ontwikkelingswerk voor vrouwen in Afrika volgen.

De andere helft gaf met hun antwoord wel expliciet aan dat hun beeld van vrouwen in Afrika is veranderd door het project. Een kleine greep uit de antwoorden: ‘ik zie ze nu meer als zelfstandige vrouwen, terwijl ik ze voordien als passieve vrouwen zag die het lot over zich heen lieten komen’, ‘Wat een prachtige sterke vrouwen, die net zo zijn als jij en ik, alleen de pech hebben in een werelddeel te zijn geboren waar het leven een stuk minder makkelijk is.’, ‘De kracht, creativiteit en het doorzettingsvermogen om onder de macht van de man uit te komen heeft me echt aangegrepen’ en ‘Door deze beelden heb ik gezien dat er inderdaad vrouwen zijn die door stimulering en projectondersteuning zelf 'vechten' voor een beter bestaan.’

Ook vroegen we vrouwen drie zelfgekozen woorden te geven voor zowel de Keniaanse vrouwen uit het project, en Nederlandse vrouwen. De woorden krachtig, ondernemend en doorzetter kwamen voor vrouwen uit beide landen vaak terug. Voor de Keniaanse vrouwen werden verder woorden als positief, zorgzaam, moedig en inventief vaak terug, terwijl voor de Nederlandse vrouwen woorden als zelfstandig, onafhankelijk, verwend en bevoorrecht genoemd werden.

De gevoelswoorden die we de vrouwen vroegen te kiezen, passend bij hun gevoelens jegens de Keniaanse vrouwen waren bij allemaal positief, met betrokkenheid, bewondering en optimisme het meest genoemd.

Wat voor beeld hebben de vrouwen-van-nu over 50+ vrouwen?

We vroegen de Nederlandse vrouwen om associatiewoorden uit te kiezen die zij bij Nederlandse 50+ vrouwen vonden passen en die zij bij Afrikaanse 50+ vrouwen vonden passen. De woorden die zij kozen waren overwegen positief, zowel voor de Nederlandse als de Afrikaanse vrouwen. Hoewel de verschillen niet heel groot waren vonden de ondervraagde vrouwen dat Afrikaanse 50+ vrouwen initiatiefrijker en ondernemender zijn dan Nederlandse 50+ vrouwen.

Overeenkomsten & betrokkenheid

De helft van de ondervraagde vrouwen zag overeenkomsten tussen henzelf en de Afrikaanse vrouwen. De meeste overeenkomsten relateerden aan maatschappelijke betrokkenheid, het beste willen voor het gezin en het algemene gevoel van vrouw zijn.

Bekijk de uitgebreide resultaten van de enquête en de infographic.

Vind hier meer informatie over het project Sterke Verhalen van Sterke Vrouwen wereldwijd