Provinciale Handwerkcommissies en Kennisnetwerk Textiel

Vrouwen van Nu heeft als vereniging een vertegenwoordiger in de landelijke stichting Stidoc (Leny Moerbeek) en de provinciale handwerkcommissies van de vereniging kunnen daarbij worden betrokken. Een provinciale handwerkcommissie valt onder het desbetreffende provinciaal bestuur van de vereniging van Vrouwen van Nu.  Zo organiseert een provinciale handwerkcommissie binnen de eigen provincie activiteiten en workshops omtrent handwerken voor Vrouwen van Nu leden. Net zoals bij de andere provinciale commissies van de vereniging (provinciale commissies cultuur, reizen, redactie) organiseert het landelijk bureau 1 x per jaar een landelijke ontmoetingsdag voor de provinciale handwerkcommissies. Daar staat uitwisseling van kennis en ervaring tussen de provinciale handwerkcommissies centraal.

Vrouwen van Nu heeft ook een Kennisnetwerk Textiel. Van dit netwerk zijn individuele vrouwen lid. Dat kunnen vrouwen van nu leden zijn die hebben aangegeven ook lid van dit netwerk te willen zijn of vrouwen die alleen netwerklid zijn.. Sinds medio 2018 hebben zij, naast de openbare Facebook pagina van het Kennisnetwerk Textiel,  een eigen voor netwerk leden toegankelijke Facebook pagina. Het Kennisnetwerk Textiel organiseert 1x per jaar een bijeenkomst voor haar netwerkleden.