Prinsessendag 2022

Op 12 september werd voor de 13e keer Prinsessendag georganiseerd.

Via deze link kun je de Prinsessendag terugkijken en het Tienpunten-plan nalezen.

In het symbolische ‘koffertje’ dat aangeboden wordt aan politiek Den Haag, is het Tien punten-plan dat op 12 september werd gepresenteerd gestopt. Ook neemt de NVR de aanbevelingen van publiek, sprekers en panelleden mee. Individuele keuzes versus collectieve belangen: zijn vrouwen de oplossing voor de tekorten op de arbeidsmarkt? En hoe zorgen we voor meer arbeidsparticipatie door vrouwen? De vraag om gelijke lonen, gratis kinderopvang en een goede verlofregeling blijft na vele edities van Prinsessendag nog steeds staan. Alleen zo kan er een gelijk speelvlak op de arbeidsmarkt gecreërd worden en de ontmoediging voor vrouwen om voltijd te gaan werken, weggehaald. Werk, zorg en andere zaken moeten flexibeler gecombineerd kunnen worden dan nu het geval is. Ook belangrijk: een leven lang leren. De mogelijkheid tot opleiding en ontwikkeling is fundamenteel voor het (terug)keren op de arbeidsmarkt.

Maatwerk is van belang; niet elke vrouw is hetzelfde en bevindt zich in dezelfde situatie. Nederland blijft bovendien conservatiever dan gedacht. Ambitieuze vrouwen worden nog niet altijd gewaardeerd. Er bestaat nog een hardnekkig beeld dat je “geen goede moeder” bent wanneer je voltijd werkt. Daarom is ook beeldverandering van belang. Niet alleen het onderwijs kan hierin een rol spelen, maar bijvoorbeeld ook de culturele sector.

De NVR neemt de aanbevelingen van Prinsessendag mee en blijven zicht inzetten voor de verbetering van de rol van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Volgend jaar is er weer een nieuwe editie van Prinsessendag, om samen terug te kunnen kijken op alles wat we het komende jaar gaan bereiken.