Prinsessendag 2020: Zij maakt het verschil

Zij maakt het verschil

Cruciale beroepen en een goede werk/zorgverdeling: van tijdelijke waardering naar duurzaam beleid

In aanloop naar Prinsjesdag organiseerde het Vrouwenpodium - een samenwerkingsverband van meer dan 80 vrouwenorganisaties - haar inmiddels traditionele PRINSESSENDAG in september. Insteek van deze middag was agendering van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt van de toekomst, en de formulering van concrete aanbevelingen voor beleidsmakers.

Het is dit jaar een bijzonder jaar en ook een bijzondere Prinsessendag in Nieuwspoort met als thema dit jaar: Cruciale beroepen en een goede werk/zorgverdeling: van tijdelijke waardering naar duurzaam beleid.

2020 is een bijzonder jaar. In de eerste plaats voor mensen die werkzaam zijn in de cruciale beroepen. Cruciale beroepen in de zorg, het onderwijs en de schoonmaakbranche blijken onmisbaarder dan ooit. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in die beroepen. Vooral in de lagere loonschalen, soms met flexcontracten en zzp-aanstellingen. Avond-, nacht- en weekenddiensten leveren spanning op in de werk/zorg-balans. De waardering die de afgelopen maanden klonk vanuit de samenleving is mooi, maar hoe houden we de positieve effecten uit de coronaperiode vast en vertalen we dit naar beleid? Hoe gaan we van tijdelijke waardering naar duurzaam beleid?
Deze vraag werd belicht vanuit de politiek, de overheid, werkgevers, werknemers, de wetenschap en vooral vanuit vrouwen in Nederland zelf. De focus lag op: Meer zekerheid en
betere werk/zorg-verdeling voor vrouwen in de zorg. Hierin werd ook aandacht gevraagd voor verschuivingen in werk/zorg verdeling tijdens de coronacrisis, verruiming van verlofregelingen, betaalbare en flexibele kinderopvang, en transparantie over loonverschillen.

Vrouwenpodium heeft een prachtig programma kunnen maken. Helaas konden er lang niet zoveel mensen ontvangen worden in Nieuwspoort als voorgaande jaren, maar kon iedereen het wel via livestream volgen!

Programma

Download hier het programma.

Op maandag 7 september vond de 11e editie van Prinsessendag in Nieuwspoort Den Haag plaats. Met onder meer Angela Maas, VN Vrouwenvertegenwoordiger 2020, Maria van der Heiden (MVO Nederland), José van Vliet (Actiz), Marianne Verhoeven (OPZIJ), Margreet Drijvers (PZO), Kitty Jong (FNV), Ruben Fukkink (hoogleraar Kinderopvang), Mara Yerkes (UU), Liesbeth Hoogendijk (MantelzorgNL), Nenita La Rose (Nederlandse Vrouwen Raad) en Ody Neisingh (WOMEN Inc), en natuurlijk vertegenwoordigers uit politiek Den Haag en vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties. Dagvoorzitter: Hasna El Maroudi 2020

Een dringende oproep aan de leden van de Staten Generaal op de 11e editie van #Prinsessendag, uitgesproken door Nenita la Rose, voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad, namens het samenwerkingsverband Vrouwenpodium (FNV en vrouwenorganisaties).

In deze Alternatieve Troonrede wordt gepleit voor 5 eenvoudige maatregelen die de Tweede Kamer kan nemen om de positie van vrouwen in de zorg en daarbuiten, te verbeteren.

Maatregel 1: Creëer randvoorwaarden voor meer-uren-banen
Maatregel 2: Forceer een doorbraak in gelijke verdeling van zorg- en werktaken
Maatregel 3: Zet maatschappelijke waardering voor cruciale beroepen om in financiële waardering
Maatregel 4: Investeer in duurzaam behoud van personeel
Maatregel 5: Stel een vrouwenquotum in voor bestuurslagen in de zorg

Lees hier de Alternatieve Troonrede.

Organisatie: Vrouwenpodium, samenwerkingsverband van FNV en vrouwenorganisaties