Prinsessendag

In aanloop naar Prinsjesdag en de presentatie van de Miljoenennota in de Tweede Kamer, organiseert het Vrouwenpodium - een samenwerkingsverband van meer dan 80 vrouwenorganisaties – haar inmiddels traditionele PRINSESSENDAG op de tweede maandag van september. Dit jaar met de primeur van een alternatieve troonrede waarin in prikkelende statements wordt voorgesorteerd op een discussie over nieuw beleid gericht op opheffen van de financieel kwetsbare positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

De werkgroep Vrouwenpodium, waarin Vrouwen van Nu ook aan deelneemt, nodigt jou van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Bekijk hier de officiële uitnodiging en meld je aan via de Nederlandse Vrouwen Raad.

PRINSESSENDAG - Vrouwenpodium

Datum: 10 september 2018
Tijd:       14:00-16:30 uur
Programma:
- Keynote lezing door Drs. Wil Portegijs (Sociaal Cultureel Planbureau, medeauteur tweejaarlijkse Emancipatiemonitor)
- Alternatieve Troonrede, uitgesproken door Rajae El Mouhandiz (zangeres, platenproducent, filmmaker, pionier)
- Debat onder leiding van Kim Coppes

Locatie: Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6, 2513 AB Den Haag
Aanmelden: www.nederlandsevrouwenraad.nl/aanmeldenprinsessendag