Netwerkbijeenkomsten: Generatieleren

Vrouwen van Nu, de grootste vrouwenvereniging
van Nederland, en AM | Talent dat het maakt
(voorheen Ambitieuze Meisjes), de grootste
online community van vrouwen, geven samen
vorm aan generatieleren.

Er is één groot verschil tussen beide
vrouwennetwerken: de leeftijd van hun
achterban. Heeft Vrouwen van Nu vooral zestig
plussers onder haar leden, AM verbindt vrouwen
tussen de 25 en 35 jaar. Dat verschil is meteen
een mooie kans om van elkaar te leren, zeker
als het gaat over thema’s die alle generaties
vrouwen interesseren.

De grote overeenkomst is dat beide organisaties
bijeenkomsten aanbieden rondom voor vrouwen
belangrijke maatschappelijke thema’s. De kracht
van vrouwen benutten, vrouwenemancipatie,
gendergelijkheid, een kansrijke wereld voor
iedereen; onze ambities zijn vergelijkbaar en
samenwerking ligt dan voor de hand.

In 2021 organiseren Vrouwen van Nu en AM
twee netwerkbijeenkomsten. De data zullen
afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rond het
coronavirus. Maar we gaan alvast aan de slag
met de voorbereiding van de eerste bijeenkomst!
De onderwerpen van deze bijeenkomsten
worden bij voorkeur door vrouwen van nu en
ambitieuze jonge vrouwen ingevuld. Wat zijn
thema’s waar verschillende generaties van
elkaars wijsheid, ervaring, creativiteit en energie
kunnen leren?

Welk thema breng jij in?
In december inventariseren we wat er bij
onze achterbannen leeft. Heb jij een mooi
thema, laat het ons dan weten! Mail naar
carla@vrouwenvannu.nl. We zetten in op
inspirerende netwerkbijeenkomsten vol
generatieleren in 2021.