Najaarspoll 2020

Vrouwen van Nu wil weten wat haar leden waarderen in de vereniging, wat zij zo leuk en mooi aan de vereniging vinden, wat ze zeker willen behouden. En ook welk aanbod een niet-lid wil vinden bij Vrouwen van Nu om lid te worden. Om dit in kaart te brengen wijdt Vrouwen van Nu begin november de najaarspoll hieraan met de vraag “Wat is voor jou de waarde van Vrouwen van Nu?”

Graag vragen wij je om deze poll in te vullen en ons inzicht te geven in wat jij vindt dat de waarde van Vrouwen van Nu is.

Vul als lid van Vrouwen van Nu hier tot 24 november de poll in!

Ben jij nog geen lid? Vul dan hier tot 24 november de poll in!