Logo

Ons logo is een combinatie van de woorden Vrouwen van Nu met een beeldmerk ‘de korenaar’. Het beeldmerk is in 1970 ontworpen door J. Koning en verwijst naar korenaren en bloemen. Een referentie naar onze verbondenheid met het platteland. Het symboliseert optimisme en vrolijkheid.