Ledenraad & Landelijk Bestuur

Ledenraad
Leden vormen de vereniging Vrouwen van Nu. Onze leden zijn vertegenwoordigd in een ledenraad. De ledenraad wordt gevormd door één afgevaardigde uit elke provincie. De raad vergadert twee keer per jaar over het strategisch beleid, het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en andere voorkomende zaken.

Landelijk Bestuur
Het landelijk bestuur van Vrouwen van Nu bestaat bij voorkeur uit vijf leden die door de ledenraad zijn benoemd.

Het bestuur stelt het beleid vast en houdt toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van het  landelijk beleid van de vereniging. Als leden van de vereniging zijn zij verankerd binnen de organisatie en onderhouden banden met de provinciale besturen en landelijke commissies. Ook treden zij op als formele vertegenwoordiger van Vrouwen van Nu.

Foto Landelijk Bestuur 2019 (van links naar rechts):

Rosemarie Mijlhoff – bestuurslid (focusgebied Netwerken)

Els Eradus – interim voorzitter

Leny Moerbeek – penningmeester