Ledenraad

Leden vormen de vereniging Vrouwen van Nu. Onze leden zijn vertegenwoordigd in een ledenraad. De ledenraad wordt gevormd door één afgevaardigde uit elke provincie. De raad vergadert twee keer per jaar over het strategisch beleid, het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en andere voorkomende zaken.