Landelijk Voedselplatform

25 maart a.s. is de kick-off van het Landelijk Voedselplatform.

Wil je een inhoudelijke bijdrage te leveren in de Zoom-meeting of wil je de bijeenkomst alleen als toehoorder online volgen via een livestream? Je kunt je nog aanmelden via deze link: https://vrouwenvannu.nl/kickoff-bijeenkomst-van-het-landelijk-voedsel-platform-op-25-maart-2021

Vrouwen van Nu heeft het initiatief genomen om een landelijk voedselplatform op te zetten en contact gezocht met LTO Noord Vrouw & Bedrijf om hier samen vorm aan te geven. Met de organisatie van een landelijk voedsel platform wil Vrouwen van Nu de kloof te dichten tussen boeren en burgers, producenten en consumenten. Tijdens dit project wordt informatie verzameld en gedeeld met een grote en diverse achterban om zodoende goede voorlichting te krijgen over ‘de verschillende waarheden rondom voeding’.

We organiseren een hybride opstartbijeenkomst (via Zoom) waar we geïnteresseerden en deskundigen, producenten en consumenten voor uitnodigen. Op deze bijeenkomst staan vier thema’s centraal waar we zo veel mogelijk informatie over willen verzamelen.

Thema’s op de bijeenkomst:

  • Schijf van Vijf anno 2020; wat heb je nodig aan gezonde voeding
  • Voedsel van ver en van dichtbij; mondiaal aanbod en regio-producten
  • Kopen met een goed geweten; eerlijke prijzen voor eerlijke producten
  • Duurzame landbouw; omgaan met de aarde van morgen

We werken hierin samen met De Streekboer, LTO, Gemeente Amsterdam, BioNext, Agriterra, TAPP Coalitie en het Voedingscentrum. Lees hier meer over het programma van de bijeenkomst.

De doelgroep waar Vrouwen van Nu en LTO Noord Vrouw & Bedrijf zich op richten, zijn vrouwen als producent en consument van voedsel. Met elkaar in gesprek zijn, elkaars waarheden horen, van elkaar leren, samen naar oplossingen zoeken in plaats van tegenover elkaar staan, dat is wat we beogen.

Na 25 maart wordt het project verder uitgerold en komen er een aantal concrete producten zoals een glossy over ‘de waarheden rondom voedsel een toolkit voor afdelingsbijeenkomsten van Vrouwen van Nu en LTO Vrouw & Bedrijf, een reizende tentoonstelling voor bibliotheken en musea, en een video.

Met dit platform zet Vrouwen van Nu zich in voor duurzaam ontwikkelingsdoel 12: verantwoorde consumptie en productie. Meer informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelen vind je hier.