Landelijk Voedsel Platform

Vrouwen van Nu heeft het initiatief genomen om een landelijk voedselplatform op te zetten en contact gezocht met LTO Vrouw & Bedrijf om hier samen vorm aan te geven. Met de organisatie van een landelijk voedsel platform beoogt Vrouwen van Nu de kloof te dichten tussen boeren en burgers, producenten en consumenten. Tijdens dit project wordt informatie verzameld en gedeeld met een grote en diverse achterban om zodoende goede voorlichting te krijgen over ‘de verschillende waarheden rondom voeding’.

Op 26 maart 2020 organiseren Vrouwen van Nu en LTO Vrouw & Bedrijf nabij Utrecht een opstartbijeenkomst waar we geïnteresseerden en deskundigen, producenten en consumenten voor uitnodigen. Op deze bijeenkomst staan vijf thema’s centraal waar we zo veel mogelijk informatie over willen verzamelen.

UPDATE: in verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus is deze bijeenkomst afgelast. Een nieuwe datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Thema’s op de bijeenkomst:

- Schijf van Vijf anno 2020; wat heb je nodig aan gezonde voeding?

- Voedsel van ver en van dichtbij; mondiaal aanbod en regio-producten

- Kopen met een goed geweten; eerlijke prijzen voor eerlijke producten

- Duurzame landbouw; omgaan met de aarde van morgen

- Regelgeving die toekomst biedt

 

Ben je geïnteresseerd om hieraan jouw inhoudelijke bijdrage te leveren?

Laat het ons weten via bureau@vrouwenvannu.nl.