Jaarverslag 2017

2017 is het jaar waarin het versterken van de organisatie en van de maatschappelijke rol van Vrouwen van Nu als een rode draad door de meeste activiteiten liep.
Onze vereniging is het grootste sociale netwerk van en voor vrouwen in Nederland, een netwerk dat in de huidige samenleving met zijn burgerparticipatie, individualisering, een groeiende groep (vitale) ouderen en hardwerkende tweeverdieners een onverminderd groot bestaansrecht heeft voor de verschillende generaties vrouwen. Het belang van deze maatschappelijke rol kan niet onderschat worden. En tegelijkertijd ervaren we dat de vormen waarin we jaren lang invulling hebben gegeven aan ons bestaansrecht, om meer variatie vragen.

Het onderzoeken van de mogelijkheden van andere organisatievormen heeft veel aandacht gekregen het afgelopen jaar, zowel in vergaderingen van het landelijk bestuur als op het landelijk bureau. De serviceteams hebben in een training nieuwe handvatten gekregen om afdelingen te ondersteunen in een andere manier van organiseren. En landelijk hebben voorbereidende werkzaamheden voor een pilot ‘Vrouwen van Nu, de netwerkorganisatie’ in de Ledenraad van november geleid tot de goedkeuring voor een driejarige pilot om naast de vereniging een netwerkorganisatie op te zetten onder de merknaam Vrouwen van Nu. De eerste netwerkleden hebben zich inmiddels aangemeld.
Ook de communicatiekanalen zijn aan verandering onderhevig. Zo is de rol van social media voor het bereiken van nieuwe doelgroepen steeds belangrijker geworden, evenals inzicht in het gebruik van de verschillende media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, website en magazine) om de Vrouwen van Nu boodschap te versterken. Vanuit het landelijk bureau is daar intensief op ingezet met een groeiend aantal volgers tot gevolg. En aan de vrijwilligers die als pr-vrouwen, webmasters en redactieleden actief zijn binnen de organisatie is de eerste crossmediatraining aangeboden.
Samen op weg naar de toekomst: met geïnteresseerde leden hebben we die weg verkend in brainstormbijeenkomsten over lossere organisatiestructuren, over netwerken en over de grote lijnen van het Meerjarenbeleidsplan 2019-2022, en in trainingen en overleggen waar kennis en ervaring is uitgewisseld.

Samen de zichtbaarheid van Vrouwen van Nu en haar maatschappelijke rol versterken: dat hebben we gedaan met actieve leden en met een groot aantal samenwerkingspartners met wie we maatschappelijk betrokken thema’s op de kaart hebben gezet. De banden met Associated Country Women of the World (ACWW), Women for Water Partnership (WfWP), Agriterra en de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) zijn versterkt. Met de vrouwenorganisaties NVVH-VROUWENNETWERK, Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging en Zonta Nederland is actief samengewerkt.

In juni 2017 heeft Tineke Luijendijk afscheid genomen als voorzitter van het landelijk bestuur. De continuïteit blijft geborgd: Vrouwen van Nu op weg naar een (nog meer) zichtbare, herkenbare en aantrekkelijke organisatie voor leden, potentiële leden en anderen. Daar gaan we voor, samen!

Margreet Oostenbrink
Voorzitter

Carla Wijers
Directeur

Extra informatie