Jaarverslag 2016

Terugblikkend op 2016 hebben twee aandachtspunten centraal gestaan: omgaan met veranderen en  versterken van verbinding en vertrouwen.

De noodzaak van vernieuwing en verjonging van Vrouwen van Nu wordt door veel leden gedeeld. Het afgelopen jaar hebben het landelijk bestuur en de directeur met provinciale besturen, commissies en werkgroepen, individuele leden en met externe partners regelmatig van gedachten gewisseld over de vorm en de inhoud van de gewenste vernieuwing. Gesprekken over alternatieve organisatievormen, een aantrekkelijk aanbod voor jongere generaties vrouwen en nieuwe bronnen van inkomsten gaven verfrissende inzichten en verscherpten het zicht op de weg naar een toekomstbestendige vereniging.Dat we het met behoud van het goede én samen moeten doen, is evident. En dat vraagt om vertrouwen. Van Groningen tot Zeeland en van Noord Holland tot Noord Brabant, de geografische afstand overbruggen waardoor Den Haag met het landelijk bureau als dichtbij wordt ervaren, daar is in 2016 in geïnvesteerd. Vrouwen van Nu is een landelijke vereniging, afdelingsleden vallen onder een landelijke koepel. En dat is geen bedreiging voor de diversiteit en de eigenheid van de 525 afdelingen, maar een versterking van het vrouwelijk geluid in de samenleving.

Het besef dat er dingen anders moeten om Vrouwen van Nu future proof te maken, betekent niet automatisch dat iedereen voorgestelde veranderingen omarmt. Je weet wat je hebt, het is niet duidelijk wat je krijgt als veranderingen worden ingezet. Met elkaar in gesprek zijn en blijven, transparante communicatie, toegankelijkheid en bereikbaarheid; dat is waar in 2016 ook op is ingezet.

Omgaan met veranderen vraagt om vertrouwen en om verbondenheid, met elkaar, met Vrouwen van Nu. In de vele activiteiten, waarover u in dit jaarverslag leest, is dit een continu aandachtspunt geweest. Natuurlijk stopt dat niet op 1 januari 2017. Wij gaan door en hopen velen van u binnenkort (weer) te ontmoeten

Tineke Luijendijk-Bergwerf
Voorzitter

Carla Wijers
Directeur