Interview: Sabra Bano GCI

Zij maakt het verschil: Sabra Bano, Gender Concerns International
 Onder het feministisch leiderschap van Secretaris Generaal Antonio Guterres lijkt de bevordering van gendergelijkheid en inclusie een centrale plek te hebben ingenomen in de inspanningen van de Verenigde Naties om vrede en veiligheid overal in de wereld te ondersteunen.

Dat zegt Sabra Bano, directeur van Gender Concerns International (GCI) in haar statement ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Verenigde Naties.


Het VN-Handvest erkent de noodzaak van gelijkheid van mannen en vrouwen, aldus Sabra Bano. De VN blijft dus ook in de toekomst die gelijkheid bepleiten en daarmee vrouwen en meisjes wereldwijd ondersteunen.

Bano benadrukt dat het in de voort durende strijd tegen COVID-19 van vitaal belang is om te reageren op de 'asymmetrische' impact van de pandemie op vrouwen en meisjes. Zij worden disproportioneel getroffen door de gezondheidscrisis, omdat ze oververtegenwoordigd zijn in de gezondheidssector, de zwaardere last dragen van de toegenomen vraag naar 24 uurs thuiszorg, en de aanzienlijke stijging van huiselijk geweld en breder gendergerelateerd geweld ondergaan.

Bano ziet een fundamentele rol daarin weggelegd voor de internationale en lokale non-gouvernementele organisaties. Zij wijst erop dat er daarom een lange termijn samenwerking vereist is tussen de belangrijkste stakeholders zoals de VN-agentschappen, nationale regeringen en internationale en lokale maatschappelijke (vrouwen-)organisaties.


She Cares
Eerder dit jaar startte Gender Concerns de campagne #SheCaresCOVID-19 die onder meer tot doel heeft informatie over het werk en de ervaringen van vrouwen in relatie tot de Coronacrisis in te zamelen en breed te delen. In vervolg op die campagne bracht GCI een rapport uit dat een beeld geeft van wat internationale vrouwen- en mensenrechtenorganisaties overal ter wereld in het werk stellen om in tijden van crisis steun en leiding te bieden aan de gemeenschappen die zij vertegenwoordigen. 


Zij maakt het verschil
Geïnspireerd door de She Cares campagne startte de NVR, Vrouwen van Nu en de Young Feminist Ambassadors de campagne #zijmaakthetverschil waarin de visie, ervaringen en verhalen van Nederlandse vrouwen over en tijdens de Coronacrisis worden gedeeld.  

Ook in Nederland werpt de Coronacrisis een nieuw licht op veel van de nog steeds bestaande ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. Daarom laat deze campagne de stem van Nederlandse vrouwen horen over hoe we van crisis naar verandering (kunnen) gaan.

Lees hier het volledige statement van GCI-directeur Sabra Bano.